zarowka

 

Ty sam jesteś źródłem swoich zmian.

 

Wol­ność po­lega na tym, by śmiało roz­patry­wać każdą sy­tuację w jaką wpa­kuje nas życie i brać na siebie wszelką wy­nikłą stąd odpowiedzialność.

inicjatywaszkoleniacoachingtestymonialekalendarz